Om Undertak & Oss

Undertaksshoppen är den webbshop som Undertaksbutiken AB använder sig av för att sälja undertak online. Undertaksbutiken AB är ett företag som säljer undertaksmaterial och akustikprodukter. 

Vi vill med denna lätthanterliga webbshop så enkelt som möjligt kunna tillgängliggöra undertaksmaterial till såväl företag som privatpersoner.
Undertak används för flera olika ändamål men oftast handlar det om akustik.

Ljudabsorbtion och estetik är de främsta anledningarna till att man väljer att installera ett undertak.

Undertak lämpar sig bra för till exempel klassrum, biografer, kontor och verkstaden där man vill kunna styra ljudbilden på ett sätt som minskar buller eller fokuserar ljudet på ett specifikt sätt. I ett klassrum till exempel vill man att läraren skall höras men att tisslande och tasslande från elevrnas sida skall dämpas. Då kan man sätta en undertaksplatta med högre ljudabsorbtionsförmåga över eleverna och en med lägre absorbtionsförmåga över läraren. 

Här på undertaksshoppen är alla priser angivna per paket.
Var uppmärksam på att det inte är möjligt att beställa halva eller delar av paket utan endast hela paket. Därför har vi också priserna angivna per paket då det är priset för minsta möjliga kvantitet.