Kant D

DA-280px

Kant D är en kantutformning med dolt bärverk och finns i lite olika varianter hos olika tillverkare.

Nedan syns några underkategorier med dessa varianter.